Prekybos MEDACTIVE internetinėje parduotuvėje taisyklės

Bendrosios nuostatatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnele prie teiginio „SUTINKU“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas salygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybe bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Medactive“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.


Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo „Medactive“ elektroninėje parduotuvėje  tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiancius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali buti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Pirkėjas, pageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų nebesaugomi ir ištrinti iš Pardavėjo duomenų bazės, apie savo pageidavimą turi pranešti el. paštu info@medactive.lt. 


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformaves prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Medactive“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.


Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „Medactive“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis šiais teisės aktais:

Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (20140722 Nr. 738, TAR, 20140728, dok. Nr. 10565, galioja nuo 20140729)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas (20131219 Nr. XII700, TAR, 20140107, dok. Nr. 69, galioja nuo 20140613)


Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

Kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo grynaisiais pinigais būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaiciuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešes Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.


Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą neįeina pristatymo mokestis.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  •     Apmokėjimas naudojantis PAYSERA sistema.
  •     Apmokėjimas grynaisiais pinigais ar banko kortelėmis prekiu pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
  •     Pirkėjas, atsiimdamas prekes Pardavėjo biure gali atsiskaityti grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis Visa, EC/MC.


Atsiskaitant ne grynaisiais pinigais Pardavėjas prekių siuntą formuoti pradeda tik gavęs apmokėjima.


Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būda, t.y. pasinaudoti „Medactive“ prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes „Medactive“ prekių atsiėmimo punkte.

Prekių pristatymas Pirkėjui:

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį.

Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje yra 5€.

Prekių pristatymo į paštomatą Lietuvoje mokestis yra 2,90€.

Tarptautinis prekių pristatymas vyksta atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

Prekių atsiėmimas Medactive//UAB „MLE Baltic Services“ biure:

Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai UAB „MLE Baltic Services“ biure P. Lukšio g. 32 (Domus verslo centras, 7 aukštas), Vilniuje. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo parduotuvės patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikes asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo salygas.

Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos buklę bei pasirašyti sąskaita faktūrą, važtarašti ar kitą siuntos perdavimo – priemimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos buklės. Pastebėjes, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo salygoti pakuotės pažeidimų, kurių pirkėjas nepažymėjo aukšciau nustatyta tvarka.


Prekiu kokybės garantija

Kiekvienos „Medactive“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetineje parduotuvėje esancios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantiniai įsipareigojimai“.


Prekių grąžinimas ir keitimas


Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir
sąlygomis. Kokybiškų prekių gražinimą ir keitimą nustato Civilinio kodekso 6.362 straipsnis.

Prekių grąžinimo teise pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@microlife.lt  arba telefonu (8~5) 2745460

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

grąžinama prekė turi buti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

gražinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Gražinamas prekes pirkėjas gali pristatyti pats adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama ne dėl defekto ar kitokio netinkamumo ja naudotis, ar gražinama ne ta gauta prekė, Pirkejui tenka prekių gražinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi analogišku prekių, jis gražina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.


Pinigai už gražintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.


Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigu, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.